Home

Lotics produserer grønnsaker og gjør det på en helt ny måte. Vi jobber for å gi deg og ditt distrikt rene, sprøytefrie og ikke minst norske grønnsaker.

 

Lotics har fokus på bærekraft og jobber aktivt med å være fremtidsrettet. Vi har derfor en visjon og et ønske om å gjøre Norge mer bærekraftig, selvforsynt og fremtidsrettet slik at vi ikke er like avhengig av importerte grønnsaker.

Når du handler i din nærbutikk, se etter Lotics-stempelet på pakken. Med dette stempelet kan du være trygg på at grønnsakene er produsert i Norge og er av ypperste kvalitet.

Oppdrettsnæringens utslipp av næringssalter er en ubenyttet ressurs of en stor miljøutfordring.

 

Lotics skal skape verdi ved å gjøre næringen mer bærekraftig der vi knytter sammen oppdrett av settefisk og produksjon av grønnsaker i et lukket system kalt aquaponics.

 

Vi etablerer og drifter aquaponicssystemer som bruker planters unike evne til å ta opp næringssalter og rense vann.

 

Grønnsakene høster, distribueres og selges til markedet.

post@lotics.no +47 951 56 817